Prof. Dr. İlhami YEĞİNGİL

Prof. Dr. İlhami YEĞİNGİL


1. TUBİTAK projesi TBAG-1114 Güneş Enerjisi ve UV bileşeninin Ölçümü, Verilerin Deoplanması ve Değişimin Belirlenmesi Prof.Dr. İlhami Yeğingil Dr. Nuri Emrahoğlu Prof.Dr. Mehmet Emin Özel Yard. Doç. Dr. Ziya Gökap Altun
2. Meteosat Veri alım sistemi ve NOAA veri Alım Sistemi Prof.Dr. İlhami Yeğingil Mustafa Kandırmaz
3. Uzaktan Algılama LANDSAT TM verilerinin sınıflandırılası Prof.Dr. İlhami Yağingil Nuri Emrahoğlu

Yapılan Tezler Yüksek Lisans:

 i. Şevket Yılmaz Güneş Enerjisi veri alma sistemi ve güneş enerjisi verilerinin analizi: Prof Dr. İlhami YEĞİNGİL
 ii. Muhittin Şahan Toplam ve Ultraviyolet (UV) Güneş Enerjisi Verilerinin Ölçülmesi, Değerlendirilmesi ve Değişiminin İncelenmesi: Prof Dr. İlhami YEĞİNGİL
Doktora: i. Nuri Emrahoğlu Değişik sınıflama metotlarının karşılaştırılması ve yeni bir algoritmanın denenmesi: Prof.Dr. İlhami Yeğingil
ii. Mustafa Kandırmaz A Model For The Estimation Of The Daily Global Sunshine Duration From Meteorological Geostationary Satellite Data: Prof.Dr. İlhami Yeğingil