Hakkımızda

Hakkımızda

  1980 - 81 yıllarında Çukurova Üniversitesi (Ç.Ü) yerleşkesi içerisinde Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hakkı ÖGELMAN ve arkadaşları tarafından “Güneş Evi” olarak inşa edilmiştir. Güneş Evi, yenilenebilir enerji kaynaklarından Güneş enerjisi ve biyogazdan yararlanılarak iklimlendirme (ısıtma – soğutma), sıcak su temini vb. çalışmalar için inşa edilmiştir. 1991 yılında binanın tamir ve bakımı yapılarak “Uzay Bilimleri ve Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi” (UZAYMER) adını almıştır.

   UZAYMER ‘de Astronomi, Astrofizik ve Uzaktan algılama konularında çoğu TUBİTAK destekli projeler çerçevesinde bilimsel çalışmalarını sürdürülmektedir. Merkezimizde aynı zamanda, Ç.Ü Fen Bilimleri Astronomi ve Astrofizik Ana Bilim Dalı Yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilerin dersleri yapılmakta ve tez çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

   Bilim Toplum çalışmaları bakımından UZAYMER, popüler astronomi programları yardımıyla gece gökyüzünün tanıtılması ve halka açık gözlem gecelerinin düzenlenmesi, gündüz okullara yönelik etkinlikler gibi konular da düzenli faaliyetlerini sürdürmektedir.

   2015 - 2016 eğitim öğretim yılı tarihinden itibaren  Çukurova Üniversitesi ile Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, Merkezimizi Adana il ve çevresindeki okullara açan bir protokol imzalanmıştır. İmzalanan protokolle Adana ve çevresindeki tüm okulların UZAYMER’e düzenli ve programlı ziyaretleri yapılmaktadır. Bu program kapsamında öğrencilere ve öğretmenlere astronomi konusunda temel bilgiler verilmektedir.