Huya Astereoit Gözlemi

Huya Astereoit Gözlemi

UZAYMER’den Uluslararası Gözlem

18 Mart 2019 tarihinde Çukurova Üniversitesi Astronomi ve Astrofizik Anabilim Dalı ve aynı zamanda da Uzay Bilimleri ve Güneş Enerjisi Araştırma Ve Uygulama Merkezi’nde (UZAYMER)’de  uluslararası bir fırsat gözlemi ile Neptün-ötesi Güneş Sistemi nesnesi olan ve 10 Mart 2000'de Ignacio Ferrin tarafından keşfedilen “38628 HUYA” astereoidi gözlemi gerçekleştirildi.

Tipik bir tutulma olayına benzer şekilde iki tane nesne ard arda dizilerek aynı konuma geldiğinde bir örtülme olayı gerçekleşmektedir. Bu esnada özellikleri önceden bilinen bir yıldız gözlemciye daha yakın bir nesne tarafından örtüldüğünde yıldız ışığında meydana gelen değişim (çoğunlukla azalma) ölçülerek örtme olayına neden olan nesnenin özellikleri ortaya çıkarılabilmektedir.

Bu nedenle nadir gerçekleşen bu tür olaylara fırsat gözlemi adı verilmektedir. Çünkü aksi takdirde Güneş’e çok uzak yörüngelerde dolanan bu nesnelerin gözlenmesi hem boyutları hem de sönük olmaları nedeniyle çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Örtülme gözlemleri sayesinde boyut ve şekil gibi fiziksel özelliklerin çoğu tespit edilebilmektedir. Elde edilen gözlemlerin kısa sürede bilimsel bir araştırma makalesine dönüşmesi planlanmaktadır.