Akademik Çalışmalar ve Projeler

Akademik Çalışmalar ve Projeler

Devam eden Projeler:

Proje Adı: Yerel Küme Ötesi Galaksilerde Sıkı Yıldız Kümeleri ve X – Işın Çiftleri Arasındakş Etkileşimin Doğası

• Proje çalışmasında, daha önce kataloglanmamış kümelerin kütle, yaş, boyut gibi temel parametreleri HST verilerinin fotometrik analizleri yapılarak ilk kez belirlenecek ve kümelerin kütle yaş fonksiyonları elde edilecektir.

• Chandra analizleri sonucunda sınıflandırılan X-ışın çiftlerinin belirlenen kümelerle pozisyon uyumu araştırılacak, küme ve X-ışın çifti arasındaki etkileşim tartışılacaktır.

• Bu çalışmayla, evrende farklı ölçeklerde sıkı yıldız kümeleri ve X-ışın çift sistemleri arasındaki bağıntının araştırılması hedeflenmektedir.

 

Proje Adı: Astronomi Çalışmaları İçin Antartika’da Yer Seçimi

 

Proje Adı: Gezegenimsi BulutsuKataloğundaki Kaynakların Tayfsal İncelenmesi 

• Bu proje kapsamında Galaksimiz içerisinde yer alan seçilmiş 10 muhtemel gezegenimsi bulutsu olarak kataloglanmış kaynağın gözlemlerinin yapılması planlanmıştır.

• Seçilen gezegenimsi bulutsu adaylarının yapılacak tayf gözlemleriyle gezegenimsi bulutsu olup olmadıkları yayınım çizgi oranları kriterlerine bakılarak belirlenmeye çalışılacaktır.

• Doğrulanan kaynakların elektron yoğunlukları ve sıcaklıkları, merkezi yıldızları hakkında bilgiler elde edilerek doğası araştırılacaktır. 

 

Önceki Projeler